Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?

Arbetsklimatet är den kanske viktigaste faktorn för de anställdas trivsel på arbetsplatsen. Det handlar om hur de anställda mår, men påverkar också gruppens produktivitet och företagets ekonomiska resultat.

Ett team med interna slitningar eller samarbetsproblem som fungerar som flaskhalsar, levererar troligtvis ett sämre resultat. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare  har rätt förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.  Fortsätt läsa Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?