Vem håller i er enkätundersökning?

Det är mycket att göra i ett företag, speciellt på ledningsnivå. Långa dagar och många möten. Det är ofta svårt att få tiden att räcka till. När den årliga NMI-undersökningen dyker upp så är det lätt att låta HR-avdelningen hålla i den i år igen. Fortsätt läsa Vem håller i er enkätundersökning?

Mikroklimat: verkligheten bakom medelvärdet

Ni har fått tillbaka resultatet av er medarbetarundersökning och det ser bra ut! Kanske har ert NMI, Nöjd MedarbetarIndex ökat från 3.8 till 4.0 på en 5-gradig skala. Ni har samtidigt enligt mätningen förbättrat företagets övergripande kultur inom en rad viktiga mätområden. Det är härligt när det går bra. Njut av förbättringen en stund, bjud på fika och fira, men sen är det dags att kavla upp ärmarna och dyka djupare ner i resultatet. Fortsätt läsa Mikroklimat: verkligheten bakom medelvärdet