Vem håller i er enkätundersökning?

Det är mycket att göra i ett företag, speciellt på ledningsnivå. Långa dagar och många möten. Det är ofta svårt att få tiden att räcka till. När den årliga NMI-undersökningen dyker upp så är det lätt att låta HR-avdelningen hålla i den i år igen. Fortsätt läsa Vem håller i er enkätundersökning?

Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?

Arbetsklimatet är den kanske viktigaste faktorn för de anställdas trivsel på arbetsplatsen. Det handlar om hur de anställda mår, men påverkar också gruppens produktivitet och företagets ekonomiska resultat.

Ett team med interna slitningar eller samarbetsproblem som fungerar som flaskhalsar, levererar troligtvis ett sämre resultat. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare  har rätt förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.  Fortsätt läsa Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?

Mikroklimat: verkligheten bakom medelvärdet

Ni har fått tillbaka resultatet av er medarbetarundersökning och det ser bra ut! Kanske har ert NMI, Nöjd MedarbetarIndex ökat från 3.8 till 4.0 på en 5-gradig skala. Ni har samtidigt enligt mätningen förbättrat företagets övergripande kultur inom en rad viktiga mätområden. Det är härligt när det går bra. Njut av förbättringen en stund, bjud på fika och fira, men sen är det dags att kavla upp ärmarna och dyka djupare ner i resultatet. Fortsätt läsa Mikroklimat: verkligheten bakom medelvärdet