Se AFS 2015:4 som en möjlighet!

Nya lagar, förordningar och föreskrifter ses oftast som en belastning för en arbetsgivare. Inte nog med att vi måste jobba med våra ekonomiska resultat och se till att alla anställda är nöjda, nu måste vi tydligen uppfylla de här föreskrifterna också. Det är lätt att sålla in AFS 2015:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, i samma fack. Fortsätt läsa Se AFS 2015:4 som en möjlighet!

Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?

Arbetsklimatet är den kanske viktigaste faktorn för de anställdas trivsel på arbetsplatsen. Det handlar om hur de anställda mår, men påverkar också gruppens produktivitet och företagets ekonomiska resultat.

Ett team med interna slitningar eller samarbetsproblem som fungerar som flaskhalsar, levererar troligtvis ett sämre resultat. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare  har rätt förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.  Fortsätt läsa Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?