Se AFS 2015:4 som en möjlighet!

Nya lagar, förordningar och föreskrifter ses oftast som en belastning för en arbetsgivare. Inte nog med att vi måste jobba med våra ekonomiska resultat och se till att alla anställda är nöjda, nu måste vi tydligen uppfylla de här föreskrifterna också. Det är lätt att sålla in AFS 2015:4, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, i samma fack. Men vi ser det annorlunda. Vi tycker att AFS 2015:4, med ett lite ändrat perspektiv, kan ses som en möjlighet att nå bättre resultat i verksamheten.

Visst är det lite lockande? Att samma resurser som du sätter in för att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter samtidigt kan utnyttjas till att förbättra verksamheten och nå bättre ekonomiska resultat. Det är att vända en utgift till en investering, vinna dubbelt för halva kostnaden. Så hur börjar man? Läs AFS 2015:4 igen, men läs dokumentet med andra ögon.

Utöka ”systematiskt arbetsmiljöarbete” till en systematisk organisationsutveckling

Sätt tydliga mål och skapa en klar och tydlig strategi. Det är inte svårt att se hur mål som syftar till att ”stärka och förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet” kan leda till förbättrade ekonomiska resultat.

Motverka ohälsa genom att verka för hälsa

Genom att se till att dina medarbetare känner till vilka ”arbetsuppgifter de skall utföra”, ”vilket resultat som skall uppnås”, hur arbetet skall prioriteras och ”vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd” så ”blir det möjligt att förebygga onödiga krav och belastningar”. Det är ytterst en fråga om tydlig kommunikation och optimal organisation av arbetet. Men varför stanna där? Du jobbar ju redan med att organisera arbetet och kommunicera det till dina medarbetare. Varför inte sätta mål som syftar till att varje medarbetare skall känna sig uppfylld och utmanad i sitt arbete? Varför inte tydligt kommunicera målen med arbetet så att varje medarbetare känner sig delaktig och motiverad? Varför inte skapa ett välfungerande lag där alla drar åt samma håll?

Vänd förebyggande ledarskap till utvecklande ledarskap

”Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning uppmärksammas och obalanser rättas till.” Genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog med medarbetarna så kan också möjligheter upptäckas och förbättringar genomföras. Ett tydligt och öppet ledarskap kan genomsyra en organisation och lyfta en hel verksamhet. Kanske är det dags för ett nytt perspektiv på er ledarskapsträning?

Kränkande särbehandling

Nu blir det svårt tänker ni kanske. Hittills har det gått ganska bra att vända tråkiga föreskrifter till roliga mål. Men hur skall vi kunna hitta något positivt med ”kränkande särbehandling”?

Att ingen medarbetare skall utsättas för kränkande särbehandling är ett otroligt viktigt mål. Men är det ett tillräckligt mål? Varför inte sätta som mål att skapa en arbetsplats där varje medarbetare blir sedd och lyssnad till som individ? Varför inte ha som mål att skapa en organisation där varje medarbetares unika förmågor nyttjas fullt i arbetet? Vi tror att sådana mål leder till en nöjd och högpresterande personalstyrka.

Börja med att lyssna

Vi hoppas att vi givit er idéer och ett lite förändrat synsätt på arbetsmiljökrav. Förhoppningsvis har vi också hjälpt er tänka vidare kring målen med er verksamhetsutveckling. Nu är det dags att omsätta det i handling!

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kräver delaktighet från dina medarbetare. Och ökad delaktighet börjar alltid med att lyssna. Om ni är en större organisation så kan en enkätundersökning vara en bra start. Gör ett tänkande förarbete kring er utgångspunkt och era övergripande mål. Då blir det enklare att välja en undersökning som är anpassad efter de frågor som är viktiga för er just nu och som har direkta kopplingar till ert utvecklingsarbete.

Lycka till!

Läs gärna vår sammanfattning, vad är AFS 2015:4?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s