Vem håller i er enkätundersökning?

Det är mycket att göra i ett företag, speciellt på ledningsnivå. Långa dagar och många möten. Det är ofta svårt att få tiden att räcka till. När den årliga NMI-undersökningen dyker upp så är det lätt att låta HR-avdelningen hålla i den i år igen. Det har ju fungerat bra de senaste åren, och företagets NMI-index har ändå inte rört på sig särskilt mycket i de senaste två undersökningarna.

Känns det igen?

Men det finns goda skäl att göra det annorlunda i år och låta ledningsgruppen vara beställare av er enkätundersökning. Och skälen sträcker sig utöver det grundläggande faktumet att undersökningen täcker hela företaget och att resultatet därmed ytterst är en fråga för ledningsgruppen.

Ägandeskapet av en undersökningen inverkar på hur undersökningen utformas, genomförs och tas emot av de anställda. Ägandeskapet har också en stark inverkan på hur resultaten hanteras och följs upp. När ansvaret ligger på en instans som har befogenheter att fatta beslut gällande företaget, så är det troligt att det händer mer.

I tidigare artiklar har vi pratat om fördelarna med att våga göra lite mer i enkätundersökningar, titta djupare och ställa frågor om motivation, inspiration, stolthet och kultur. Då är det naturligt att ledningsgruppen är engagerad i utformningen av undersökningen och i analysen av resultaten.

Låt oss titta lite närmare på fördelarna med att ledningsgruppen äger er nästa enkätundersökning.

Ledningen har bäst överblick

Kvalitén i en undersökning bestäms till stor del av förarbetet. Utformandet av frågor och frågeområden bör kopplas till vad som är aktuellt och viktigt just nu. Ett kompetent och kunnigt undersökningsföretag kan specificera de frågor som bör ingå för att undersökningen skall spegla den verklighet som råder på företaget just nu så att man har direkt nytta av resultaten.

Ledningen är bäst lämpad att tolka resultaten i rätt kontext

För att dra rätt slutsatser utifrån er undersökning bör resultaten tolkas i sitt rätta sammanhang. Har en specifik avdelning haft år med hög arbetsbelastning? Då är det kanske inte så konstigt att de är lite trötta och att motivationen är lite lägre än på andra avdelningar. En annan avdelning har inte presterat så bra samtidigt som undersökningen visar på en markant lägre inspiration i gruppen. I båda fallen måste ledningen besluta om åtgärder.

Den här typen av insikter kommer ur en väl genomförd och designad undersökning.

Ledningen kan agera på resultaten

Slentrianmässiga mätningar som inte leder till någon förändring är en onödig kostnad. De pengarna är kanske bättre investerade i någon annan aktivitet istället. En väl utformad undersökning, med en djup analys, är istället ett kraftfullt verktyg. Men bara om resultaten analyseras och omsätts i handling.

Att lägga mer arbete på en redan pressad ledningsgrupp är inte ett lätt beslut. Men vinsten av ett sådant beslut väger oftast upp kostnaden i tid och arbete. Avsätt tid  på ledningsmötet inför nästa medarbetarundersökning och se till att alla i ledningsgruppen är delaktiga och känner ansvar för undersökningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s