Bra arbetsklimat – kultur eller nöjdhet?

Arbetsklimatet är den kanske viktigaste faktorn för de anställdas trivsel på arbetsplatsen. Det handlar om hur de anställda mår, men påverkar också gruppens produktivitet och företagets ekonomiska resultat.

Ett team med interna slitningar eller samarbetsproblem som fungerar som flaskhalsar, levererar troligtvis ett sämre resultat. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare  har rätt förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt. 

På en arbetsmarknad som blir allt rörligare är kultur, värdegrund och andra traditionellt mjuka värden viktiga faktorer för att rekrytera kompetent personal. Och minst lika viktigt, för att behålla sin kompetenta personal.

Ett NMI, Nöjd MedarbetarIndex, rymmer inte allt man behöver veta för att utveckla kulturen eller klimatet i en riktning som ger önskvärda resultat (vi har tidigare problematiserat NMI i inlägget Mikroklimat: verkligheten bakom medelvärdet). Man kan dessutom diskutera vad ”nöjd” innebär och om det inte finns mer effektiva och djuplodande mått som tar sikte på medarbetarnas arbetslust.

”90-talisterna är en generation som vill göra skillnad […]. Nästan hälften anger att de i mycket hög grad eller i hög grad vill arbeta med att förbättra samhället.”
Ungdomskollen 2016, sidan 27

Citatet kommer från Västsvenska Handelskammarens årliga studie Ungdomskollen. Ett samhälleligt ansvar och en önskan om att bidra är två faktorer när det gäller val av arbetsplats, tillsammans med personliga  intressen. Minst lika viktigt är ”social gemenskap, bra balans mellan arbete och fritid och bra ledarskap”. I sammanfattningen av rapporten slås också fast: ”Allt detta upplevs vara viktigare än klassiska statusfaktorer som lön och karriär.” (Ungdomskollen, 2016)

En väldesignad medarbetarundersökning bör svara på frågor som rör arbetslust, social gemenskap och balansen mellan arbete och fritid. Detta för att skapa bra nuläge i syfte att förfina och förbättra arbetsklimatet. Dessutom får man insikter och resultat som kan användas för att attrahera framtida medarbetare, både unga och äldre.

För att summera. Dagens arbetsmarknad är allt mer rörlig. När dagens och morgondagens anställda har lättare att tänka sig att byta arbetsplats ställs det ökade krav på arbetsgivare att arbeta aktivt med frågor som gör att personalen trivs, stannar kvar och presterar bra. Till sådana faktorer hör företagets värdegrund och mjuka värden som kultur och klimat. Men också den sociala gemenskapen och  möjlighet till balans mellan  arbete och fritid. Detta är också något som tydligt uppmärksammas  i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s